นักศึกษาฝึกงาน- หางานพิเศษ
ติดต่อ ชื่อ-นามสกุล : ปทุมมา อุปมา
อีเมล์ : toyota-ea@hotmail.com
ที่อยู่ : 18 ถ.สุภาคาร ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : xxxxxxxxx เฉพาะสมาชิก
หัวข้อ : ฝึกงาน
ประเภทตำแหน่ง : Front Office
ประเภทที่ต้องการ : Student Trainee นักศึกษาต้องการที่ฝึกงาน
รายละเอียด : ต้องการฝึกงาน และอยากทราบรายละเอียดต่างๆในการฝึกงานค่ะ
รหัสผ่าน :